اهمیت خودشناسی در زندگی روزمره

اهمیت خودشناسی در زندگی روزمره

اهمیت خودشناسی در زندگی روزمره:همه انسان ها میخواهند شاد زندگی کنند و همچنین دوست دارند در زندگی خود موفق باشند اما راه دستیابی به شاد زندگی کردن و موفقیت چیست؟ شاید شما در بسیاری از سمینارهای انگیزشی و یا موفقیت و کسب و کار شرکت کرده باشید و یا شاید جزو آن دسته از افرادی […]

چگونه به خودآگاهی برسیم؟

چگونه به خودآگاهی برسیم؟

چگونه به خودآگاهی برسیم؟ همانطور که در مقاله خودآگاهی چیست گفتیم مفهوم کلی خودآگاهی شناخت و درک کاملی از خود است. حالا اگر در شناخت خود دچار ضعف هستیم چگونه می توانیم خودمان را به طور کامل بشناسیم؟ برای داشتن خودآگاهی باید خود ارزیابی کنید. این امر مستلزم تخصیص زمان است و از آن‌ جا […]

راه های خودشناسی از دیدگاه روانشناسی

راه های خودشناسی از دیدگاه روانشناسی

خودشناسی از دیدگاه روانشناسی: خودشناسی چیزی نیست که با بالارفتن سن و خود به خودی شکل گیرد، برعکس یک تلاش آگاهانه است که در ابتدا ممکن است به نظر دشوار بیاید اما به مرور آسان‌ تر شده و در نتیجه شما را به زندگی زیباتر و حقیقی نزدیک می ‌سازد. شناختن خود یعنی از خصوصیات […]

مراحل خودآگاهی

مراحل خودآگاهی

مراحل خودآگاهی: از ابتدای خلقت بشر همواره در تلاش بوده خود را با دنیا و اتفاق ها و هرج و مرج ها وفق دهد، این موضوع ارتباط مستقیمی با خودآگاهی و خودشناسی دارد. خودآگاهی ، توانایی دیدن خود به روشنی و عینی از طریق تأمل و درون بینی است. در حالی که ممکن است دستیابی […]

مهارت خودآگاهی

مهارت خودآگاهی

مهارت خودآگاهی: خودآگاهی درک و آگاهی است که هر فرد از خودش دارد، و همچنین یکی از عواملی که باعث می شود انسان زندگی خوب و موفقی داشته باشد، شناختن خود است. شناختن خود و داشتن درکی بهتر از خصوصیات اخلاقی و رفتاری فرد از خودش باعث می شود شخص احساس خوبی نسبت به خود […]

هدف از خودشناسی چیست؟

هدف از خودشناسی

خودشناسی اصطلاحی است که به معنای شناخت فرد از خود می ‌باشد. در خودشناسی هر فردی سعی می‌ کند با اندیشیدن درباره خود و پرسشگری به نقاط ضعف و قوت خود پی‌ ببرد. هدف از خودشناسی بسیار گسترده است که در این مقاله سعی می‌ کنیم به آن بپردازیم. هدف از خودشناسی: هدف از خودشناسی […]

خودشناسی چیست؟و فواید خودشناسی

خودشناسی

خودشناسی: در معنا شناخت فرد از خود،خودشناسی گفته میشود.هر فرد در خودشناسی سعی میکند با فکر کردن درباره خود و پرسشگری به نقاط ضعف و قوت خویش مسلط شود.اهداف خودشناسی بسیار گسترده است که در این مقاله سعی میکنیم بهشون بپردازیم. هدف از خلقت انسان رسیدن به کمال است و این کمال در سایه خودسازی […]