چشم انداز برند ما
تاثیرگذارترین مجموعه روانشناسی بر روی زندگی افراد هستیم … تاثیرگذاری عمیق به معنی درک عشق و شادی و خوشبختی حقیقی در زندگی هست..
هدف ما
تغییر عمیق و نتیجه گرایی افراد هدف ماست . مجموعه ما نگاه کاملا کاربردی و رو به رشد دارد و تضمین می کند که نگرش افراد برای یک عمر به تمام ابعاد زندگی تغییر می کند…
ماموریت برند ما
عشق واقعی شادی پایدار و آرامش عمیق رو به زندگی افراد میدهیم.
Previous
Next

در حیطه کار علمی و بالینیم سه محور اصلی وجود دارد

خود آگاهی

از طریق علم شخصیت شناسی و درمانی

نور آگاهی

از طریق علم قرارهایی آرامش بخش

عشق آگاهی

از طریق علم زوج درمانی

این سه حیطه رو عاشقانه تدریس می کنم و حدود بیست سال شد که افتخار دارم روان درمانی جمعی بانوان رو برای زنان سرزمینم هدیه کنم.

خبر ویژه دکتر بیتا حسینی


آزمون تست توازن

زمونی که پیش روته به بررسی مقدار توازن شخصیتی افراد می پردازه. یعنی به شکل علمی معلوم می کنه که تو چقدر از نظر شخصیتی متعادل ھستی و نشون میده که دقیقاً روی کدوم بخش ھای شخصیت خودت باید کار کنی تا افراط ھا و تفریط ھا در وجودت متوازن بشه
........

اطلاعات بیشتر

محصولات آموزشی

با تیم تخصصی دکتر بیتا حسینی هر روز یک برگ سبز در روانتان جوانه میزند

دوره های آموزشی

برنامۀ قدم به قدم تا خوشبختی واقعی

جدیدترین دوره‌ ها

رشد شما با یادگیری آغاز می‌شود...

دانلود اپلیکیشن دکتر بیتا حسینی

مجموعه دکتر بیتا حسینی

مجموعه ما دریچه ای جدید برای نگاهی جدید هست، نگاهی متفاوت به تمام آدم ها و ماجراها. معنای واقعی زندگی
و لمس لحظه های حضور توی مجموعه ما قابل لمس هست و با ورود آدمها به مجموعه ما مثل یک تونل از
تاریکی به روشنایی راه پیدا می کنند نور پیدا می کنند خودآگاه میشوند و در انتها عاشق….