خودآگاهی

خودآگاهی
دوره ۳۹ خودآگاهی-آنلاین

دوره ۳۹ خودآگاهی-آنلاین

ورود به سرزمین خوشبختى و آرامش عمیق و صحبت کردن با واژه ها و جمله...

0 تومان

0 تومان

دوره ۳۹ خودآگاهی-پلاس

دوره ۳۹ خودآگاهی-پلاس

ورود به سرزمین خوشبختى و آرامش عمیق و صحبت کردن با واژه ها و جمله...

0 تومان

0 تومان

معارفه دوره جامع خودآگاهی

معارفه دوره جامع خودآگاهی

خوشبختی پایداریعنی آگاهی عمیق شده👌 هیچ کس به تنهایی مقصر زخمهایش نبوده اماهمه ما مسئول ترمیم...

0 تومان

0 تومان

5 لایه دروغین عزت نفس

5 لایه دروغین عزت نفس

باهمه وجودمان میخواهیم خویشتنی تازه بیافرینیم اما در طول زندگی فرصت هایی به معنای واقعی...

0 تومان

0 تومان

ارزشمندها

ارزشمندها

حس می کنید از مسیر علاقه هایتان خارج شدید؟ آیا در شرایطی قرار گرفته اید که...

0 تومان

0 تومان

دوره جامع خودآگاهی (سی و هشتم)

دوره جامع خودآگاهی (سی و هشتم)

راه را که برگزیدی ، دیگر به راه تعلق داری نه به گذشته ات …....

0 تومان

0 تومان

پکیج قدم به سرزمین خوشبختی

پکیج قدم به سرزمین خوشبختی

خوشبختی پایدار یعنی آگاهی عمیق شده. نوید بخش این اتفاقیم... (زبان خوشبختی، آناتومی جذابیت و بیداری...

0 تومان

0 تومان

دوره جامع خودآگاهی (سی و ششم)

دوره جامع خودآگاهی (سی و ششم)

خوشبختی پایدار یعنی آگاهی عمیق شده نوید بخش این اتفاقیم با دوره ی جامع خود آگاهی باحضور...

0 تومان

0 تومان

همایش دنیای بدون آسیب

همایش دنیای بدون آسیب

همه ما در معرض شکست های مالی، عاطفی، شغلی و یا کودکی های سخت...

0 تومان

0 تومان

دوره جامع خودآگاهی-سی و هفتم

دوره جامع خودآگاهی-سی و هفتم

دوره هفت ماهه آشتی با خود ، عشق و زندگی (خدا) در سال 1400...

0 تومان

0 تومان

پس از آسیب (رهایی از تراما)

پس از آسیب (رهایی از تراما)

با دوره جامع و کامل ” دنیای پس از آسیب” به زندگی بدون تراما خواهی...

0 تومان

0 تومان

وبینار روانشناسی شکست

وبینار روانشناسی شکست

ریشه یابی نگاه شجاعانه به درون رهایی هم پیمانی با من با شهامت...

0 تومان

0 تومان

دوره از حکم تا آزادی

دوره از حکم تا آزادی

یکی از مهمترین علت شکست در روابط حکم های ذهنی ماست که ۱۰ نوع...

0 تومان

0 تومان

دوره بنیان

دوره بنیان

11 قدم برای رشد همه جانبه براساس برنامه ریزی ارزشی - موفقیت واقعی یعنی در...

0 تومان

0 تومان

دوره ۳۹ خودآگاهی-حضوری

دوره ۳۹ خودآگاهی-حضوری

ورود به سرزمین خوشبختى و آرامش عمیق و صحبت کردن با واژه ها و جمله...

0 تومان

0 تومان