دکتر بیتا حسینی/خودآگاهی/دوره از حکم تا آزادی
دوره از حکم تا آزادی
دوره از حکم تا آزادی

دوره از حکم تا آزادی

0

یکی از مهمترین علت شکست در روابط حکم های ذهنی ماست که ۱۰ نوع تیپ شخصیتی بیمارگونه را در ما بوجود می آورد

نظرات ثبت شده کاربران

ثبت نظر جدید
نظری برای این محصول تاکنون ثبت نشده است.