دکتر بیتا حسینی/خودآگاهی/معارفه دوره جامع خودآگاهی
معارفه دوره جامع خودآگاهی
معارفه دوره جامع خودآگاهی

معارفه دوره جامع خودآگاهی

0

خوشبختی پایداریعنی آگاهی عمیق شده👌 هیچ کس به تنهایی مقصر زخمهایش نبوده اماهمه ما مسئول ترمیم زخمهای خودهستیم.☘️

نظرات ثبت شده کاربران

ثبت نظر جدید
نظری برای این محصول تاکنون ثبت نشده است.