در این ویدیو می آموزیم که چگونه در اولین قرار آشنایی به چه چیزهایی باید توجه داشته باشیم تا شناختی دقیق در رابطه با شریک عاطفی خود داشته باشیم.

کلام آن شخص بازتابی از درون آن به ما نشان میدهند که باید دقت کافی را در همان قرار اول به آن توجه داشته باشیم.

نکته ی دیگر برای مثال در صدا و قویی یا ضعیف بودن لحن حرف زندن آن فرد است.وقتی مدل حرف زدن فردی که با آن قرار گذاشته اید ضعیف و بی قدرت باشد این به معنی آن است که آن شخص در رفتار و عملکرد خود در زندگی هم به همین میزان ضعف دارد… .

و بسیاری از نکاتی که شاید تا امروز به آن توجه نداشته اید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

7 + 12 =