دکتر بیتا حسینی

دکترای مشاوره از دانشگاه علامه

دوره ها های ارائه شده توسط دکتر حسینی

دوره عزت نفس

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان
2
500,000 تومان
36%
تخفیف

دوره دولت عشق

بدون امتیاز 0 رای
3,900,000 تومان 2,500,000 تومان
1
3,900,000 تومان 2,500,000 تومان

به جشن رسیده ها

بدون امتیاز 0 رای
130,000 تومان
0
130,000 تومان

دنیای پس از آسیب

بدون امتیاز 0 رای
140,000 تومان
1
140,000 تومان

نوشداروی وابستگی

بدون امتیاز 0 رای
750,000 تومان
0
750,000 تومان

دلبستگی جهنمی

بدون امتیاز 0 رای
290,000 تومان
1
290,000 تومان