دکتر بیتا حسینی

دکترای مشاوره از دانشگاه علامه

دوره ها های ارائه شده توسط دکتر حسینی

دوره جامع خودآگاهی

5.00 1 رای
8,000,000 تومان
8,000,000 تومان

نوشداروی وابستگی

بدون امتیاز 0 رای
1,100,000 تومان
1,100,000 تومان

دوره عزت نفس

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان
500,000 تومان

دوره دولت عشق

بدون امتیاز 0 رای
3,900,000 تومان
3,900,000 تومان

به جشن رسیده ها

بدون امتیاز 0 رای
130,000 تومان
130,000 تومان

دنیای پس از آسیب

بدون امتیاز 0 رای
140,000 تومان
140,000 تومان