جذابیت درونی

همایش جذابیت درونی آنلاین

توضیحاتی در باره همایش

چگونه با ارزش ها جذابِ عشق واقعی باشیم؟
قاطعیت در عشق یعنی جذابیت
 ♦️آیا در شرایطی بودید که به خاطر انتخابتان دچار تردید، عذاب و‌جدان و یا استرس بشید؟
♦️حس میکنید فردی تاثیر گذار نیستید؟
♦️آیا نه گفتن برای شما کار سختی است؟
♦️آیا حس می کنید خیلی تلاش می کنید ولی دیده نمی شوید؟

همایش ۴ ساعته جذابیت درونی روز جمعه ۳ دی ماه

__________________