شرایط و مقررات دوره آگاهی

slider-01-min

برای ثبت نام فرم زیر را پر کنید

 • قوانین خود آگاهی

  1. مسئولیت هرگونه داد و ستد مالی بین اعضای محترم گروه ها ممنوع است. مسئولیت تبعات ناشی از هرگونه دادو ستد مالی به عهده ی خود فرد می باشد.
  2. موسسه تخصصی دکتر بیتا حسینی از پیشنهادات، انتقادات و درخواست‌های سازنده شما استقبال میکند.با توجه به اینکه رسیدگی به کلیه ی موارد فوق به عهده مدیریت مجموعه می باشد، هرگونه پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را با پشتیبان مطرح بفرمایید.
  3. پس از ثبت‌نام و شروع اولین جلسه نام شما در لیست کلاب دوستی های ماندگار مجموعه تخصصی دکتر بیتا حسینی ثبت خواهد شد و شما عضو رسمی دوره توانمندسازی خواهید بود. باتوجه به اطمینان موسسه از نتیجه های شگرف دوره جامع خودآگاهی که پس از طی کل جلسات دوره حاصل خواهد شد، پس از ثبت نام هیچ وجهی در هیچ شرایطی مسترد نخواهد شد.
  4. در صورت هرگونه تعطیلی و اتفاق خارج از کنترل مجموعه تابع قوانین روز اعلام شده کشور می باشد.
  5. مجموعه تخصصی دکتر بیتا حسینی حق انتشار از هرگونه مطالب (فایل های صوتی، تصویری، مقالات و هرگونه مواردی که در طی دوره جامع خودآگاهی) توسط آگاهی جو برای ما ارسال می شود را دارد.
  6. در موارد نادری که مجموعه با بد تعهدی شخصی مبنی بر عدم پرداخت به موقع اقساط تعیین شده برخورد کند ، از شرکت شخص در ادامه دوره جلوگیری به عمل خواهد آمد

question