مرور رده

ویدیو

راز شاد زیستن

برای وارد شدن به عالم شادی واقعی دو روش اصلی وجود دارد: اول جدی گرفتن قدم های کوچک بدون فکر کردن به نتیجه. دوم تماشا کردن فیلمی که از تو به دنیا پخش میشود و عوض…

روان شدگی

هریک از ما برای اموختن چند درس اصلی به دنیا امده ایم که اموختن این درس ها البته بسیار دشوار و رنج اور است .. و عبور تدریجی از همین رنجهاست که سرانجام ما را به…

تاب آوری

کارهای بزرگ فقط با قدمهای کوچک شروع می شوند اما اینن قدم های کوچک در طولانی مدت تکانش های بزرگ درست می کنند توجه: برای مشاهده فیلم باید عضو سایت شوید …

با دختر پادشاه قدم بزن

در این ویدیو راز های حقیقی جذابیت درونی در روابط عاطفی فاش میگردد و کاربر به این آگاهی میرسد که رسیدن به عشق دلخواه مهارت هایی لازم دارد که میتوان آنها را زندگی کرد.…