مرور رده

مقالات

زوج درمانی تحلیلی

پیش از مطالعه‌ی این فصل، به سؤالات زیر فکر کنید: 1- فلسفه‌ی ازدواج کردن چیست؟ 2- آیا ازدواج می‌تواند یکی از عناصر کوچک، در سیستم بی‌نهایت حیات باشد و فعالانه…