دوره عزت نفس

دوره آموزشی عزت نفس دکتر بیتا حسینی
اطلاعات بیشتر

دوره نوشداروی وابستگی

آموزشی برای اینکه چگونه از ترس تنها ماندن در زندگی و از دست دادن عزیزان رهایی یابیم.
اطلاعات بیشتر

دوره حکم تا آزادی

دوره آموزشی حکم تا آزادی دکتر بیتا حسینی
اطلاعات بیشتر

دوره همایش دنیای بدون آسیب

دوره آموزشی دنیای بدون آسیب دکتر بیتا حسینی
اطلاعات بیشتر

دوره دولت عشق

دوره آموزشی دولت عشق دکتر بیتا حسینی
اطلاعات بیشتر

دوره بیداری عشق

دوره آموزشی بیداری عشق دکتر بیتا حسینی
اطلاعات بیشتر
2963594
3124756
765746

دوره های آموزشی

برای رسیدن به خوشبختی باید یک برنامه مشخص داشت …

برای کسب اطلاعات در مورد دوره های دکتر بیتا حسینی وارد لینک زیر شوید.

معرفی کتاب ها

دکـتـر بـیـتـا حـسـیـنــی ســال هـای زيادی را وقف تامین و تالیف آثار بسیاری کرده اسـت…

لایوهای دکتر بیتا حسینی

لایو های رایگان

بـرای دريافـت لایـوهـا و وبيـنـارهـای رایـگان دکتر بيـتــاحـسـیــنـــی…

کتاب های دکتر بیتا حسینی

مقاله های علمی

با مـقالات علمـی/ راهکارها و روش های علمـی بـرای رشـد بيشـتر مـسیر زندگـی خـودتان..