مشکلات پنهان در ازدواج‌های دوم

عوارض ازدواج با زن مطلقه و درد سرهای ازدواج با مرد بچه دار

رابطه عاشقانه لازم است که خطی باشد و دو عنصر (دو نفر) دو سر این پیوستار زندگی کنند.

روابط مثلثی که در آن به جای دو عنصر( دو نفر)، سه نفر زندگی می کنند احتمال آسیب بیشتری را در خود نهفته دارند رابطه خطی یعنی ارتباطی که یک زن و یک مرد به عنوان اصلی‌ترین عناصر از اولویت بالایی برخوردارند و هیچ شخص یا پدیده سومی بین این دو حاکمیت نمی‌کند. اما در روابط مثلثی اولویت بین یک زن و یک مرد خلاصه نشده و پای شخص يا پدیده سومی هم در کار است که به اندازه دو ضلع دیگری (زن و مرد اصلی) یا حتی بیشتر از آن دو قدرت دارد.

اعتیاد را تصور کنید. وقتی یکی از همسران به بیماری اعتیاد دچار باشد، رابطه از حالت خطی خارج و به رابطه‌ی مثلثی تبدیل شده است چرا که در چنین ازدواجی سه ضلع حیات دارند. زن-مرد-موادمخدر یا محرک در واقع در چنین رابطه‌ایی فرد معتاد در نوسان جدی عاطفی بین دو ضلع دیگر در حال عذاب کشیدن با عتاب دادن است.

فرد معتاد شاید روزی عاشق همسرش بوده باشد اما این عشق را با شدت بیشتری به ماده مصرفی‌اش نیز دارد. وقتی هم که مردی فرزندی را از ازدواج سابق خود وارد ازدواج جدیدش می‌کند. چنین به نظر می‌رسد که رابطه آنها نیز مثلثی باشد. اینطور فکر نمی‌کنید؟من به شما می‌گویم که همیشه نه!

اگر زنی از همسر سابق خود طلاق گرفته باشد، شاید اینطور به نظر می‌رسد که از رابطه قبلی رها شده و اکنون در ازدواج جدیدش یک رابطه سالم دو نفره و خطی خواهد داشت. اینطور فکر نمی‌کنید؟ . . . : من به شما می‌گویم که همیشه نه.

وقتی مردی با وجود فرزند یا فرزندانی از ازدواج قبلی خود وارد ازدواج دومی می‌شود، رابطه جدید لاجرم آبستن مشکلات زیادی خواهد بود. چرا که این رابطه ذاتا تمایل به مثلثی شدن دارد.

 

اما این قاعده همیشگی نیست. اگر این مرد اصول خانواده درمانی سیستمی را یاد بگیرد احتمال زیاد خواهد توانست رابطه را خطی کند اما آیا واقعا ممكن است که با وجود یک یا دو فرزند، آن هم ازدواج قبلی، رابطه‌ایی همچنان سلامت و خطی شکل بگیرد؟ بله این احتمال اصلا کم نیست.

 

 

خانواده درمانی سیستمی به بنیانگذاری سالوادور میشو چین و جی هیلی (۱۹۴۰) به دنیای علم روانشناسی عرضه شد. این دیدگاه معتقد است حتی اگر خانواده‌ایی ده عضو داشته باشد نیز می‌تواند با رعایت مقرراتی (همچون تخصيص مرزهای شفاف بين أعضاء و توزیع قدرت به شکل سالم در بین افراد)، رابطه خطی و عاشقانه را حفظ کند.

در حقیقت خانواده درمانی سیستمی معتقد است در هر خانواده‌ایی میزان مشخصی قدرت وجود دارد که لازم است به بیشترین حد بين زن و مرد (زن وشوهر) تقسیم شود آن هم به میزان نسبتا مساوی و سپس بر اساس سن و سایر شرایط هر عضو قدرت باقی مانده را بین اعضا تقسیم نمود. اجازه دهید با مثالی بحث را روشن کنم. مثلا اگر در خانواده‌ایی سی واحد قدرت وجود داشته باشد (پدر، مادر، فرزند بازمانده از خانواده قبلی، فرزند جدید)، لازم است بیست واحد قدرت بین زن و مرد و ۱۰ واحد دیگر بین فرزندان تقسیم شود از طرف دیگر در بحث مرزهای خانواده گفته شده است در روابط خطی و صحیح زن و شوهر باید مرزی در اطراف خودشان داشته باشند که از دخالت مستقیم سایر اعضاء خانواده معاف باشند. یعنی چه؟ یعنی این کاملا پذیرفتنی و طبیعی است که زن و مرد ساعتی در طول روز را دو نفری در اطاق خودشان به تنهای سپری کنند و از فرزندان بخواهند این مرز دو نفره را زیر پا نگذارند. شاید پیش خود با اعتراض بگویید مگر داستان به همین سادگی هاست؟ وقتی زن و شوهر در اتاق خواب خودشان را به روی فرزندان (آن هم فرزند بازمانده از طلاق یا مرگ در اصل) می بندند، کودکان بازمانده به شدت برآشفته می شوند و اعتراض می کنند.

 

پاسخ من این است فرزندان بازمانده درست به اندازه‌ایی اعتراض دارند که پدرشان و فرزندان بازمانده دقیقا به اندازه‌ایی از تنها ماندن و نادیده گرفته شدن می ترسند و می رنجند که پدر بخاطر اشتباهاتش در رابطه قبلی احساس گناه کند متوجه منظورم شدید؟ من معتقدم اگر پدر فرضی ( که با یک فرزند از ازدواج اول خود وارد ازدواج دومی شده است)، مشکلات رابطه‌ی قبلی را در درون خود کمین کرده باشد، فرزندش نیز کم عقده‌تر و سلامت‌تر زندگی خواهد کرد. در واقع صحبت من این است که میزان تحیرک پذیری، و اعتراض های ناسالم یک فرزند بازمانده به ازدواج دوم پدر یا مادر خود، دقیقا با احساس گناه و اضطراب درونی پدر رابطه مستقیم و جدی دارد. بنابراین پس از طلاق، لازم است رابطه قبلی را زیر نظر یک متخصص حازق بررسی کنیم، درس‌های آن را بگیریم، مشکلات شخصیتی خودمان را كشف، پذیرش و تا حد توان درمان نماییم، خودمان و همسر قبلی را ببخشیم و احساس گناه درونی‌مان راکاهش دهیم. تنها پس از طی کردن مراحلی که اشاره کردم یک شخص آسیب دیده از طلاق می تواند به ازدواج مجدد فکر کرده و در جهت ساختن یک رابطه خطی با همسر جدید لازم است که اشخاص قوانین یک خانواده کامل و سالم را فراگیرند. همانطور که اشاره کردم رعایت مرزهای سالم به خشم (و نه در هم تنیده) و اختصاص دان میزان بهینه‌ای از قدرت سالم در میان اعضاء بسیار رهگشاست.

-به کتاب زمینه‌ایی زوج درمانی نوشته دکتر بیتا حسینی -بخش درمان‌های سیستمی و مرزها- مراجعه نمایید.

– قبلا اشاره کردم که یک خانم حتی پس از طلاق نیز ممکن است که در ازدواج دوم خود، یک رابطه مثلثی بسازد. اما به راستی چطور چنین چیزی ممکن است؟ درست حدس زدید. منظور من از مثلث‌های ارتباطی، فقط حضور فیزیکی و زنده افراد نیست.

– ممکن است یک زن آسیب دیده از رابطه‌ی قبلی، ظاهرا و جسماً رها شده باشد اما ذهناً هنوز به شدت با آن رابطه درگیر باشد. منظورم از درگیر ماندن به رابطه قبلی فقط درگیری عاطفی نیست. منظورم این نیست که زنی که طلاق می‌گیرد ناگزیر احساساتش را در قلبی جا گذاشته و حضور مرد قبلی را در قلبش احساس خواهد کرد. همیشه اینطور نیست. مثلث می‌تواند اینگونه شکل بگیرد: زن در ازدواج تازه‌اش، شوهر کنونی و خشم شدید نسبت به همسر قبلی.

بحث جالب شد اینطور نیست؟ همانگونه که اگر یک زن در ازدواج دوم هنوز عاشق شوهر سابقش باشد و در تنش با او زندگی کند، شاهد رابطه‌ی مثلثی و فرسایشی خواهیم بود، خشم شدید زن به همسر قبلی نیز می‌تواند مانع از شکل‌گیری رابطه‌ی خطی جدید گردد.

وقتی شما به هر علتی هنوز نسبت به شخص سابق هیجانات قدرتمند و فروکشنده‌ای داشته باشید، بی آنکه بدانید همان احساسات را به خودتان و به کسی که دوستش دارید هم خواهید داشت. چرا؟ چون وقتی شما از کینه و خشم به شخص از گذشته تان سرشار باشید، موج این کینه و خشم در هر حال در درون خود شما جریان دارد و حال روحی‌تان را خراب می کند. مثلا وقتی شما حال درونی آرامی نداشته باشید هر قدر هم بخواهید، نخواهید توانست به دیگری آرامش هدیه کنید. خوشبختانه این زخم‌ها و این احساسات منفی قدرتمند قابل فروکش شدن هستند. می‌توان صدای نهفته شده در هر حس منفی ( خشم، رنجش، کینه، اندوه، حقارت، غم ، یأس و …) را شنید و آن رابا تکرار مدوام متحول کرد.

– بر این باورم که مورد فرزنددار و زن طلاق تجربه کرده، هر دو با مسائلی روبرو هستند که می تواند رابطه‌ی بعدی‌شان را به شدت مشكی و آسیب زا نماید و بر این یقین هستم که این هر دو گروه بایادگیری مفاهیم مورد نیازشان می‌توانند از موانع زندگی گذشته خویش به سلامتی عبور کرده و عشقی سلامت و خطی را به خویشتن هدیه کنند.

عضو خبرنامه شوید
عضو خبرنامه شوید
دریافت جدیدترین مقالات در حوزه روابط و زندگی
اطلاعات شما نزد سایت دکتر بیتا حسینی محفوظ می ماند .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.