معارفه دوره و توضیحات مربوط به آن

فرصت ثبت نام به اتمام رسید 

دوره عزت نفس

دوره عزت نفس شامل 540دقیقه محتوای کاربردی و علمی( شامل فایل تصویری، صوتی، و اسلایدهای آموزشی) که بعد از برگزاری ذخیره و برای همیشه در دسترستون قرار میگیره و یک جلسه پرسش و پاسخ در مجموع 720 دقیقه