ثبت نام شما با موفقیت انجام شد

اطلاعات همایش

تاریخ برگزاری : 1400/08/28

ساعت : 11 الی 16

مکان : دانشکده شهید بهشتی

یک روز قبل از شروع سمینار اطلاعات کامل برای شما پیامک میشود

question