دکتر بیتا حسینی/خودآگاهی/دوره ۳۹ خودآگاهی-حضوری
دوره ۳۹ خودآگاهی-حضوری
دوره ۳۹ خودآگاهی-حضوری

دوره ۳۹ خودآگاهی-حضوری

0

ورود به سرزمین خوشبختى و آرامش عمیق و صحبت کردن با واژه ها و جمله های جدید، عادت کردن به سبک زندگی تازه و طراحی درباره داستان های سرنوشت تان همراه با مراقبه های مرتبط

نظرات ثبت شده کاربران

ثبت نظر جدید
نظری برای این محصول تاکنون ثبت نشده است.